چاپ کردن این صفحه
شعرانی، ابوالحسن
1395/03/11 818

شعرانی، ابوالحسن

آیت‌الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی در خانواده‌ای روحانی و وارسته به دنیا آمد.

 آیت‌الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی در خانواده‌ای روحانی و وارسته به دنیا آمد. در تبارنامه آیت‌الله شعرانی چنین آمده است: «آیت‌الله حاج میرزا ابوالحسن شعرانی، فرزند مرحوم حاج شیخ محمد، فرزند مرحوم ملا غلامحسین، فرزند مرحوم مولی ابوالحسن مجتهد، فرزند ملا ابوالقاسم بن عبدالعزیز بن محمدباقر بن نعمت‌الله تهرانی و از نوادگان آخوند ملا فتح‌الله‌ کاشانی صاحب تفسیر منهج الصادقین» (مطلبی، فروردین و تیر 1372: 74) از استادان او در حوزه‌های تهران، قم و نجف اشرف عبارت‌اند از آیات عظام میرزا مهدي آشتياني، ميرزا محمود قمي عبدالکریم حائری یزدی، عبدالنبی نوری، سيد ابوتراب خوانساري. (متوفی 1346 ه.ق)

ایشان در مقدمه‌ای که بر تفسیر منهج الصادقین نوشته‌اند، بحثی در زمینه عدم تحریف قرآن دارند؛ نیز تعلیقات ایشان با عنوان «حاشیة علی فصل الخطاب فی عدم تحریف القرآن» (یا با نام دیگر تعالیق علی فصل الخطاب) در مقدمة کتاب قرآن هرگز تحریف‌نشده است، اثر شاگردش علامه حسن‌زاده آملی منتشرشده است. همچنین علامه شعرانی در ذیل کتاب «راه سعادت» و نیز برخی تعلیقاتی که بر تفسیر وافی نگاشته‌اند، به این موضوع پرداخته‌اند. به اعتقاد مرحوم شعرانی تا دوران طبقه میانی نظیر علامه، محقق و شهید قول به تحریف قرآن طرفداری ندارد.

نیز محققان به نوشتار «با جاری وحی: گفتاری در باب قرآن کریم؛ مقاله منتشرنشده‌ای از مرحوم علامه شیخ ابوالحسن شعرانی در باب قرآن کریم» رجوع کنند که توسط آیت‌الله حسن‌زاده آملی منتشر شد.

منابع

مقدمه میرزا ابوالحسن شعرانی بر تفسیر منهج الصادقین، تهران، 1340 کتاب‌فروشی اسلامیه.

با جاری وحی: گفتاری در باب قرآن کریم؛ مقاله منتشرنشده‌ای از مرحوم علامه شیخ ابوالحسن شعرانی در باب قرآن کریم، فصلنامه وقف میراث جاویدان: بهار 1373، شماره 5، ص 7 تا 13

جهت آشنایی با شخصیت و اندیشه‌های آیت‌الله شعرانی:

سید ابوالحسن مطلبی، (مقاله) نجوم امت - حضرت آیت‌الله علامه میرزا ابوالحسن شعرانی، نور علم، فروردين و تير 1372، شماره 50 و 51، ص 74 تا 106.