درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

سه شنبه 27 شهريور 1397 7 محرم 1440 Tuesday 18 September 2018
بازشناسي ويژگي ها و نقش جمهوري اسلامي ايران در راهبرد کلان وحدت و همگرايي امت مسلمان
1395/05/17 605

بازشناسي ويژگي ها و نقش جمهوري اسلامي ايران در راهبرد کلان وحدت و همگرايي امت مسلمان

سوال اصلي پژوهش اين است که نقش جمهوري اسلامي ايران در ايجاد وحدت و همگرايي مسلمانان، با توجه به ويژگي ها و ظرفيت ها (مادي و معنوي) چيست؟

 

 

 

سوال اصلي پژوهش اين است که نقش جمهوري اسلامي ايران در ايجاد وحدت و همگرايي مسلمانان، با توجه به ويژگي ها و ظرفيت ها (مادي و معنوي) چيست؟ بر اين اساس، اين پژوهش ويژگي ها، نقش و اقدامات اعمالي و اعلامي جمهوري اسلامي ايران را در ايجاد وحدت و همگرايي مسلمانان با روش توصيفي تحليلي بازشناسي خواهد کرد و به ضرورت، مروري هم بر ظرفيت هاي مسلمان که مي تواند زمينه ساز وحدت و همگرايي مسلمان باشد و همچنين بر موانع وحدت خواهد داشت

0 نظر