درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

شنبه 31 شهريور 1397 11 محرم 1440 Saturday 22 September 2018
فارابي، علم حيل و فلسفه فناوري
1395/05/03 679

فارابي، علم حيل و فلسفه فناوري

با توجه به اينکه فن و فناوري از حوزه هايي است که بشر آن را به تدريج پديد آورده و با آن زيسته است، پرسش اساسي اين مقاله آن است كه آيا در تمدن ايران و اسلام مفهوم فناوري و يا چيزي شبيه به آن مطرح بوده است يا خير؟

 

با توجه به اينکه فن و فناوري از حوزه هايي است که بشر آن را به تدريج پديد آورده و با آن زيسته است، پرسش اساسي اين مقاله آن است كه آيا در تمدن ايران و اسلام مفهوم فناوري و يا چيزي شبيه به آن مطرح بوده است يا خير؟ پاسخ اين تحقيق مثبت است و فرض را بر آن نهاده است كه فارابي براي اولين بار مفهوم فناوري را به صورت علمي مطرح كرده و پيرامون آن نظريه پردازي کرده است. در اين مقاله تعاريف فناوري که توسط صاحب نظران اين حوزه ارائه شده است مطرح مي شود. سپس از رابطه علم و فناوري سخن خواهد رفت و آنگاه به شرح بيان فارابي از علم حيل و نتايج حاصل از آن پرداخته مي شود. همچنين بر اين نكته تاكيد مي شود كه با توجه به تعريف و توصيف فارابي از علم حيل، نزديك ترين معادل جديد اين مفهوم، فناوري است. در پايان به مفهوم علل اربعه در اجسام مصنوعي توجه مي شود که بخشي از فلسفه فناوري جديد است. برخلاف ادبيات جديد فناوري كه هايدگر را نخستين فردي مي داند كه علل اربعه ارسطويي را در مفهوم فناوري به كار گرفت، نشان داده شده است كه فارابي قرن ها پيش از علل اربعه در اجسام مصنوعي سخن گفته است.

 

0 نظر