درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

شنبه 31 شهريور 1397 11 محرم 1440 Saturday 22 September 2018
سهروردي اشراقي يا سهروردي صدرايي؟
1395/05/11 732

سهروردي اشراقي يا سهروردي صدرايي؟

اهميت انديشه هاي سهروردي در سير شکل گيري بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و اين که بسياري از مباحث فلسفي حکمت متعاليه در اثبات اصالت وجود ناظر به نقد ادله و سخنان سهروردي مي باشد بر کسي پوشيده نيست

 

 

 

اهميت انديشه هاي سهروردي در سير شکل گيري بحث اصالت وجود و اعتباريت ماهيت و اين که بسياري از مباحث فلسفي حکمت متعاليه در اثبات اصالت وجود ناظر به نقد ادله و سخنان سهروردي مي باشد بر کسي پوشيده نيست. به دليل عدم جامع نگري فلسفي در اين بحث و عدم توجه به سير تاريخي آن و همچنين عدم رعايت مباحث روش شناسانه، ما با چهار تلقي و ديدگاه درباره فلسفه اشراق رو به رو هستيم: 1- سهروردي قائل به اصالت ماهيت، 2- سهروردي قائل به اصالت وجود، 3- سهروردي قائل به اصالت نور يا اصالت انوار، (اين سه ديدگاه تحت سيطره فلسفه ملاصدرا شکل گرفته است.) 4- سهروردي اشراقي که قائل به هيچ کدام از سه تلقي بالا نبوده است. سهروردي اشراقي دغدغه تاسيس يک نظام مستقل از فلسفه مشاء را داشته و بر اين اساس مباحث نور و احکام آن را بدون توجه به روابط نور، ماهيت، حقيقت وجود، و اصالت آن ها مطرح مي کند. ما چگونگي شکل گيري سهروردي هاي صدرايي را تحت سيطره انديشه ملاصدرا بيان، و سپس آن را با سهروردي اشراقي نقد مي کنيم.

 

0 نظر