درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

سه شنبه 27 شهريور 1397 7 محرم 1440 Tuesday 18 September 2018
چالش هاي ژئوپليتيکي همگرايي در جهان اسلام
1395/05/18 652

چالش هاي ژئوپليتيکي همگرايي در جهان اسلام

جهان اسلام به اصطلاح به سرزمين هايي گفته مي شود که بيشينه مردمان آن پيرو دين اسلام باشند. جهان اسلام در حال حاضر سرزميني با ترکيبي متنوع از نظر ويژگي هاي انساني و بسترها و شرائط طبيعي را شامل مي شود

 

 

 

جهان اسلام به اصطلاح به سرزمين هايي گفته مي شود که بيشينه مردمان آن پيرو دين اسلام باشند. جهان اسلام در حال حاضر سرزميني با ترکيبي متنوع از نظر ويژگي هاي انساني و بسترها و شرائط طبيعي را شامل مي شود. اگرچه به لحاظ اشتراک ديني و منابع انساني و طبيعي، جهان اسلام داراي قابليت هاي فراواني براي تبديل شدن به يک قدرت منطقه اي در عرصه نظام ژئوپليتيک جهاني است، اما به دليل وجود برخي عوامل و زمينه هاي بروز اختلاف و واگرايي از جمله گسيختگي فضاي جغرافيايي، تفاوت هاي مذهبي، قومي، انديشه و نظام سياسي، عدم استقلال و وابستگي هاي سياسي و اقتصادي، تعارضات سرزميني، رقابت داخلي قدرت هاي برتر جهان اسلام، وجود پيمان هاي سياسي امنيتي با قدرت هاي بزرگ و بازيگران فرامنطقه اي و ... متاسفانه تاکنون از اين پتانسيل عظيم استفاده شايسته اي نشده است. گفتني است در کنار عوامل واگرايي، عوامل و زمينه هايي چون اشتراکات ديني و تمدني، تجانس و همگوني ساختاري و کار کردي، منافع و نياز هاي مشترک، احساس تهديد مشترک و ... وجود دارند که مي تواند در جهت وحدت و همگرايي جهان اسلام نقش موثري ايفا کند. اين مقاله تلاش دارد تا با رويکردي توصيفي تحليلي مهم ترين چالش هاي ژئوپليتيکي همگرايي در جهان اسلام را مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار دهد.

 

0 نظر