چاپ کردن این صفحه
معرفی و نقد کتاب تاريخ نوين جهان اسلام
1395/07/04 957

معرفی و نقد کتاب تاريخ نوين جهان اسلام

کتاب «تاريخ نوين جهان اسلام» نوشته پروفسور رينهارد شولز استاد دپارتمان مطالعات اسلامي دانشگاه برن سوئيس يکي از جديدترين کتاب هايي است که طي چند سال گذشته در ارتباط با جهان اسلام در قرن بيستم تاليف شده است.

 

 

کتاب «تاريخ نوين جهان اسلام» نوشته پروفسور رينهارد شولز استاد دپارتمان مطالعات اسلامي دانشگاه برن سوئيس يکي از جديدترين کتاب هايي است که طي چند سال گذشته در ارتباط با جهان اسلام در قرن بيستم تاليف شده است. پروفسور شولز در اين کتاب که تلاشي در گشودن افقي نو در زمينه مطالعه کشورهاي اسلامي در جهان غرب به شمار مي رود و برخلاف اکثر نويسندگان امروز غربي که بيشتر دامنه مطالعات خود را بر بخش هاي خاصي از جهان اسلام محدود ساخته اند، رويکرد کلي خود را در گستره اي وسيع به کشورهاي اسلامي در قرن بيستم معطوف ساخته است.

0 نظر