درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

سه شنبه 27 شهريور 1397 7 محرم 1440 Tuesday 18 September 2018
محورهای تخصصی کنفرانس‌ های وحدت اسلامی
1395/03/18 621

محورهای تخصصی کنفرانس‌ های وحدت اسلامی

اين موضوعات شامل مسائل مورد اهتمام كل امت اسلامي و اثرگذار در تحقق وحدت اسلامي مي‌باشد که تا به حال در 29 كنفرانس برگزار شده، عناوين ذيل موضوع اصلي بوده و مورد بحث و بررسي قرارگرفته‌است

 

 

محورهای تخصصی کنفرانس‌های برگزار شده:

اين موضوعات شامل مسائل مورد اهتمام كل امت اسلامي و اثرگذار در تحقق وحدت اسلامي مي‌باشدکه تا به حال در 29 كنفرانس برگزار شده، عناوين ذيل موضوع اصلي بوده و مورد بحث و بررسي قرارگرفته‌است:

1. وحدت ‌اسلامی

2.امام و وحدت اسلامی

3. دستاوردهای وحدت اسلامی

4. تقريب بين مذاهب اسلامی

5. طلايه‌داران وحدت

6.نقش تفاهم فكری در تقريب مذاهب اسلامی

7.مبانی تقريب

8. قرآن و سنت

9. سيره و وحدت‌ اسلامي

10. حكومت از ديدگاه‌مذاهب اسلامی

11. ويژگی‌های‌اساسی‌اسلام

12. اسلام و امت اسلامی در قرن آينده

13.امت اسلامی، رنج ها وآرزوها

14.جايگاه‌اهل بيت(ع) دراسلام وامت اسلامی

15. پايبندی به‌اصول و پاسخگويی به نيازهای زمان در فقه مذاهب اسلامی

16 . جهان شمولی‌اسلام و جهانی سازی

17. بيداری‌اسلامی،‌چشم‌اندازهای‌آينده‌ و هدايت آن

18. استراتژی تقريب مذاهب اسلامي

19. مسلمانان در كشورهای‌غيراسلامی

20.ويژگی‌های سيره پيامبر اعظم(ص)

21. منشور وحدت اسلامی ،نقد و بازنگری

22. امت اسلامی و برنامه‌های‌راهبردی برای رويارويی با چالش‌های فراروی وحدت

23. امت‌اسلامی‌،‌از تنوع مذهبی تا فرقه‌گرايی

24. راهكارهای‌انديشه‌ای ‌و ‌كاربردی تحقق تقريب مذاهب‌اسلامی

25. ارزیابی عملکرد 20 ساله مجمع تقریب و نشست بیداری اسلامی

26. پیامبر اعظم(ص) :نماد هویت امت واحده اسلامی

27. قرآن کریم و نقش آن در وحدت امت اسلامی

28. امت واحده اسلامی: چالشها و راهکارها

29. بحران های کنونی جهان اسلام

 

0 نظر