درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

دوشنبه 18 فروردين 1399 12 شعبان 1441 Monday 6 April 2020

بانک اطلاعات تحریف ناپذیری قرآن کریم

بانک اطلاعات «تحریف‌ناپذیری قرآن کریم»، پژوهشی علمی استدر قالب همکاری فرهنگی و پژوهشی مابین معاونت فرهنگی و پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و پژوهشگاه‌ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، که توسط دکتر کامیار صداقت ثمرحسینی نوشته و تنظیم شده است.

 هدف از ارائه این مجموعه، ارائه اطلاعاتی مفید درباره عقیدةشماری از اندیشمندان و نویسندگان مسلمان از همه مذاهب اسلامی است که برصیانت قرآن از تحریف تاکید کرده‌اند و در این خصوص سندی از دیدگاه‌های آنان به دست ما رسیده است.بیشتر...

پیروان مذاهب اسلامی چه مذاهب اهل سنت و چه مذهب امامیه، همگی درتوحید و نبوت و معاد با هم وحدت و قدر جامع دارند که با آن از تمام اصناف كفار واهل كتاب ممتاز و مستقل مى‏شوند. کتاب آسمانی مسلمانان قرآن است که همگی بر صیانتآن از تحریف تاکید کرده‌اند. و پیامبر تمامی مسلمانان حضرت خاتم‌الانبیاءصلى‏الله عليه وآله و سلم است و قبله‌ تمامی مسلمین کعبه معظمه است.همچنين نمازهاى پنج‌گانه، روزة ماه مبارك رمضان، فریضة الهی حج، و نیز حرمت ربا،خمر، قمار، نكاح محارم، و دیگر محرمات ... هر یک از مواد اتحاد مسلمانان از همهمذاهب اسلامی است. از این رو مراد از وحدت اسلامی این نیست که وحدت و قدر مشترکیمیان پیروان مذاهب اسلامی ایجاد شود که به تعبیر آیت‌الله‌العظمی صافی گلپایگانی،انجام چنین کاری تحصيل حاصل است. از همین روست که علامه سید مرتضی رضوی کشمیری درکتاب «البرهان علی عدم تحریف القرآن» به اسامی بسیاری از علمای بزرگوار اهل سنتاشاره دارد که بر عقیده راستین شیعه بر «صیانت قرآن از تحریف» شهادت داده‌اند وشیعیان نیز همین عقیده را درباره برادران دینی خود از مذاهب اهل سنت دارند. از زمرهآن عالمان می‌توان به علمای معظم اهل سنت همچون شیخ احمد حسن الباقوری، شیخعبدالوهاب عبداللطیف، شیخ عبدالرحمن النجار، دکتر حامد حفنی داود، دکتر ابو الوفاالتفتازانی، محمد عبدالمنعم خفاجی، شیخ محمد غزالی، شیخ محمد محمد المدنی، شیخ محمدمحمد الفحام و .... اشاره کرد. (کتاب البرهان علی عدم تحریف القرآن در ذیل مدخل:«رضوی کشمیری، مرتضی» قابل دریافت است.) همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیموسوی دارابی نیز در باب سوم کتاب خود با عنوان «النص الخالد لم و لن یُحَرِّفأبداً» به تعداد جالب‌توجهی از آثار علما و دانشمندان اهل سنت اشاره کرده است کهمعتقد به عقیده پاک تحریف‌ناپذیری قرآن بوده‌اند و علاوه بر آن به وجود این عقیدهدر میان پیروان مذهب اهل بیت (ع) نیز شهادت داده‌اند.

با این حال مشاهده می‌شود که در تبلیغاتی که بر ضد وحدت اسلامیصورت می‌پذیرد، پاره‌ای از مخالفان وحدت اسلامی، پیروان مذهب امامیه شیعیان را متهمبه داشتن عقیده تحریف قرآن کرده‌اند. برای شناخت وقایع سیاسی جهان اسلام، به‌ویژهموضوع وحدت اسلامی، باید عرصة سیاست‌ها و منافع استعماری را از عرصه عقاید و باورهاتفکیک کرد. مخالفت با وحدت اسلامی پیش از آنکه چالشی اعتقادی باشد، چالشی سیاسی استو زائیده منافع کسانی است که از وحدت مسلمانان در هراسند؛ اما ازآنجاکه پیشبردمنافع سیاسی دشمنان وحدت اسلامی درگرو سوء‌استفاده از عقاید و باورهای اسلامی است،آنان مقاصد اصلی خود را از مخالفتشان، با رنگ و لعابی مذهبی می‌پوشانند تا جایی کهاگر مسلمانان توفیق بصیرت و آگاهی نیابند، رد پای استعمار در هیاهوی پنداشته‌هاینادرست‌شان از یکدیگر گم می‌شود. با این توضیح، دو محور اصلی موردِ تبلیغ گروه‌هایسیاسی مخالف وحدت مسلمانان، «نسبت دروغین اعتقاد پیروان مذهب اهل بیت به تحریفقرآن» و «تعریف تقیه به‌مثابه نفاق و دروغ» است.

مرحله اول این پژوهش به معرفی دیدگاه‌های علمای مذهب امامیهاختصاص دارد و ان شاء الله در مراحل بعدی نظرات علما و دانشمندان برجسته اهل سنتارائه خواهد شد.

هدف اصلی مرحلة اول ارائه مستندات به‌اندازه‌ای است که بتواناجماع علمای مذهب امامیه را در زمینه صیانت قرآن از تحریف لفظی، تبیین کرد. همچنینبه تدریج نظرات علمای بزرگی از اهل سنت که به عقیده مذهب امامیه در صیانت قرآن ازتحریف شهادت داده‌اند، افزوده خواهد شد که بیش از پیش بر فضای اخوت اسلامی در اینبانک می‌افزاید.

معرفی افراد و شخصیت‌های مختلف مذهب امامیه در مجموعه حاضر، تنهابه جهت بیان اعتقاد آنان بر صیانت قرآن از هرگونه تحریف لفظی صورت گرفته است و دیگرآراء و دیدگاه‌های آنان مورد اهتمام نبوده است.

هدف این مجموعه ارائه منبع‌شناسی مبسوطی در زمینه موضوعتحریف‌ناپذیری قرآن است که در آن همه مذاهب اسلامی بر صراط حق و سبیل هدایتهستند.

در ذیل بسیاری از مدخلهای این مجموعه، منابعی در قالبِ فایلهایPDF جهت مطالعه بیشتر محققان ضمیمه شده است. ارائه انتشار کامل اسناد و مدارک کتاببه دلیل قوانین و حقوق نشر آثار با محدودیت‌هایی مواجه بوده است. با این حال کوشششده است تا در صورت دسترسی به منابع منتشر شده و آزاد در فضای وب، از قبیلپایگاه‌های رسمی صاحبان آثار و یا پایگاه‌هایی چون کنسرسیوم محتوای ملی، پایگاهمجلات تخصصی نور مگز و پرتال علوم انسانی و ... منابع مذکور یا حداقل صفحاتی ازآنها تقدیم پژوهشگران علوم قرآنی شود.

بانک اطلاعات تحریف‌ناپذیری قرآن کریم، به تدریج و در هر شش ماهویرایش و مدخلها و یا موارد جدیدی به آن اضافه خواهند شد.

طبقه بندی بانک اطلاعات تحریف ناپذیری قرآن کریم:

بانک اطلاعات «تحریف‌ناپذیری قرآن کریم»، پژوهشی علمی است در قالب همکاری فرهنگی و پژوهشی مابین معاونت فرهنگی و پژوهشی مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و پژوهشگاه‌ علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،