درباره مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی

 مساله وحدت و تقريب مذاهب اسلامی، از ديرباز همواره جز اهداف و آمال آزاد انديشان، متفکران و شخصيت‌های مصلح سياسی و مذهبی بوده و تلاش برای تحقق آن در اعصار گوناگون، با نشيب و فراز فراوان روبرو گرديده است. از ابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی ايران نيز وصول به اين هدف مقدس، که متکی به ريشه های استوار در کتاب و سنت می باشد، يکی از بزرگترين اهداف رهبر کبير انقلاب، حضرت امام خمينی (ره) بوده است.

 

طرح مساله تقريب مذاهب در جهان اسلام، به معنای «نزديک شدن پيروان مذاهب اسلامی با هدف تعارف و شناخت يکديگر به منظور دستيابی به تئالف و اخوت دينی بر اساس اصول مسلم و مشترکات اسلامی»، در پی ناهمسازگري ها و تفرقه های موجود ميان جوامع مختلف اسلامی آغاز گرديد. تبعات ناشی از اين مسئله، در روابط قومی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مسلمانان هويدا گرديد. به موازات پيدايش اين اختلافات، تلاش در جهت همبستگی و وحدت ميان مسلمانان از سوی دانشمندان و مصلحان جامعه اسلامی نيز آغاز شد. در اثر اين تلاش‌ها، تا قرن ششم هجری شاهد تلاقی گسترده انديشه ميان عالمان و حاملان حديث از مذاهب مختلف اسلامی هستيم. در اين دوران، وجود مناظره های علمی بسيار ميان انديشمندان و در اغلب موارد واقع گرايی و تلاش در جهت پيشبرد مطالعات علمی و پژوهشی بدون ابراز تعصب ناروا نسبت به يک مذهب خاص، نشان از نزديکی و همسازگرايی فرق گوناگون اسلامی دارد.

 

مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي ، مؤسسه اي است اسلامي، علمي، فرهنگي و جهاني با ماهیت غير انتفاعي كه به دستور حضرت آيت الله خامنه اي ، ولي امر مسلمين در سال 1369 هجري شمسي برای مدت نا محدود تأسيس شد و داراي شخصيت حقوقي مستقل است . و محل اصلي آن تهران می باشد و مي تواند در صورت ضرورت در نقاط مهم ايران و ساير كشورهاي جهان شعب يا دفاتري تأسيس كند.

 

پنجشنبه 14 فروردين 1399 8 شعبان 1441 Thursday 2 April 2020
ويژگي هاي همبستگي و وحدت اسلامي در انديشه سياسي امام خميني (ره)
1395/06/28 10

ويژگي هاي همبستگي و وحدت اسلامي در انديشه سياسي امام خميني (ره)

از موضوعاتي که در انديشه سياسي امام خميني (ره) قابل توجه است، وحدت اسلامي است، از آنجايي که اين مفهوم مي تواند مورد بازخواني، قرائت و تفسير خاصي قرار گيرد و در هر گفتمان خاص، معنايي خاص به خود داشته باشد، لذا مهم تر از هر چيز ماهيت آن در زبان و انديشه انديشمند

 

 

 

از موضوعاتي که در انديشه سياسي امام خميني (ره) قابل توجه است، وحدت اسلامي است، از آنجايي که اين مفهوم مي تواند مورد بازخواني، قرائت و تفسير خاصي قرار گيرد و در هر گفتمان خاص، معنايي خاص به خود داشته باشد، لذا مهم تر از هر چيز ماهيت آن در زبان و انديشه انديشمند و نظريه پرداز مدافع آن است اما درک چيستي و ماهيت هر امري پيش از هر چيز به ويژگي هاي معرفتي، هستي شناسانه و ارزشي وابسته است که بدان معنا مي دهد. فرضيه اساسي ما در اين پژوهش بررسي ديدگاه گفتماني درباره ماهيت وحدت و همبستگي از ديدگاه حضرت امام خميني است. و سوال اصلي ما در اين نوشتار اين است که وحدتي که امام آن را به عنوان يک واجب الهي، امر مقدس و ضرورتي عقلي و شرعي نام مي برد؛ داراي چه ويژگي هاي عقلي و نظري يا ارزشي و جهان شناسانه اي است؟ چرا که ويژگي هاي هر چيز در کل بيان کننده چيستي حقيقي آن است. بدين معني که واقعيت وجودي آن را مي سازند و شکل مي دهند. مهم ترين صفات و خصايل وحدت اسلامي با توجه به آثار و انديشه امام خميني (ره) عبارتند از: توحيدباوري و اعتصام به حبل اله، مصلحت باوري عمومي و توجه به منافع عامه انسان هاي مسلمان، مکتب باوري يا توجه به مصلحت اسلام و شريعت، وحدت باوري يا تاکيد بر اهميت و جايگاه همبستگي اسلام و... که در انديشه امام از جايگاه خاصي برخوردار مي باشند

0 نظر